Geen producten gevonden...

Algemene voorwaarden (klant)

De online galerie is opgezet om kunstenaars de gelegenheid te bieden zich bij een breder publiek en op een eenvoudigere wijze te profileren en hun werken tentoon te stellen. Dit ter nagedachtenis aan Ward van den Abeelen. 

1. De online galerie

1.1 Inhoud Site
Ward’s Art heeft de inhoud van de online galerie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden kunstwerken is echter afkomstig van derden (de diverse kunstenaars). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Ward’s Art draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Er worden alleen werken op de site geplaatst die uniek zijn. Er mag dus maar een exemplaar van zijn.

1.1.1 Controle
Ward’s Art betracht grote zorgvuldigheid bij het overbrengen van de door de kunstenaar verstrekte gegevens, toch kunnen hier overnamefouten in voor komen. De kunstenaar zal de ingevoerde gegevens binnen drie dagen na plaatsing controleren , zodat vergissingen kunnen worden rechtgezet. Ward’s Art neemt geen enkele aansprakelijkheid voor overnamefouten die in de advertenties blijven staan. 

1.2 Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Opgegeven maten kunnen iets afwijken. Kleuren wijken altijd wel iets af (het is onmogelijk de kleuren digitaal absoluut correct weer te geven). Ward’s Art kan niet garanderen dat (de teksten van) de advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden kunstwerken goed van kwaliteit zijn, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn. Dit is de verantwoording van de kunstenaars die de gegevens aanleveren. Ward’s Art sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Ward’s Art. Meer in het bijzonder zal Ward’s  Art in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook.

1.2.1 Beschikbaarheid werken
Kunstenaars kunnen zowel via de online galerie als via eigen kanalen hun werken verkopen. Verkopen buiten Ward’s Art om dienen zij onverwijld door te geven, zodat de werken van de site van Ward’s Art verwijderd kunnen worden. Ward’s Art is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit het niet of niet tijdig doorgeven van verkopen.  

2.Overeenkomst
Ward’s Art probeert kunstaanbieders en kopers/geïnteresseerden tot elkaar te brengen. Ward’s Art is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Alle kunstenaars houden de werken in eigen beheer. Ward’s Art faciliteert slecht de middelen om verkoop mogelijk te maken.


(Tussenliggende voorwaarden betreffen voorwaarden voor de kunstenaar)

Voorwaarden koper

7. Koop
Een werk wordt pas aan een koper geleverd als deze het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten aan Ward’s Art heeft betaald.

7.1 Verzending
Ward’s Art geeft de koop door aan de kunstenaar. Deze zal er voor zorgdragen dat het werk binnen 3-5 dagen wordt verzonden. De kunstenaar is ook verantwoordelijk voor de verpakking van het kunstwerk. Ward’s Art kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een ondeugdelijke verpakking en/of een te late verzending.

7.1.1 Annulering van de koop
Als Ward’s Art binnen drie dagen geen contact met de kunstenaar heeft kunnen krijgen over de verkoop van het werk en de verzending dus niet in zijn werk heeft kunnen zetten, zal ze de koper hiervan berichten. De koper heeft dan de keuze of hij nog een paar dagen wil wachten of dat hij de koop wil annuleren. In dit geval zal het betaalde bedrag teruggestort worden op een door de koper aan te wijzen rekening.

Ook als de kunstenaar niet aan de verzendtermijn van 3-5 dagen kan voldoen zal de koper de keuze van annulering en terugstorting van het aankoopbedrag hebben.

7.1.2 Verzekering
Eenmaal onderweg zijn de werken tot € 500 verzekerd.

7.1.3 Levertijd
Ward’s Art laat alle werken versturen via pakketpost. De verzendtijd tussen versturen en ontvangst door de koper is per koerier en land waar het werk naar toe gezonden moet worden verschillend. Ward’s Art beijverd zich om de levertijd zo kort mogelijk te laten duren.

Waar mogelijk zal de koper een track-and-trace code krijgen zodat hij kan zien waar zijn pakket zich bevindt.

7.2 Doorbetaling
Ward’s Art zal de betaalde koopsom voor het kunstwerk slechts dan doorbetalen aan de kunstenaar als hij bewijs van de kunstenaar heeft gekregen dat het werk verzonden is.

7.3 Retouren
Ward’s Art is geen partij bij retouren. Retouren dienen rechtstreeks naar de betreffende kunstenaar verzonden te worden. De betalingen die door de klant gedaan zijn zullen door de kunstenaar rechtstreeks geretourneerd worden.

Hierboven zijn slechts de voorwaarden aangegeven die rechtstreeks betrekking hebben op de koper. De complete lijst met algemene voorwaarden is aan te vragen bij de klantenservice. 

Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media